Mulligan terapija

Riječ je o manuelnoj tepaijskoj tehnici koja integriše mobilizaciju sa pokretom. Koncept ove ove tehnike izveden je iz zaključka da povrede i istegnuća mogu biti rezultat manje promjene položaja struktura zgloba, koje kao takve uzrokuj smanjenu pokretljivoat zgloba, a nerijetko i bolnu osjetljivost zgloba. Glavni temelj ovog koncepta su pasivna oscilatorna mobilizacija i asistirana mobilizacija sa aktivnim pokretom.

Ova tehnika primijenjene se samostalno ili u kombinaciji sa drugim modalitetima fizikalne terapije tokom lijčenja akutnih i hroničnih bolnih stanja i povreda. Može se primijeniti kod pacjenata svih uzrasta koji su sposobni da adekvatno komuniciraju i sarađuju.