Triger tačke su zapravo hiperiritabilne tačk u zategnutim mišićnim snopovima, koje uzrokuju preneseni bol na udaljenim mjestima ili bol lokalno u samoj tačci. Mogu biti posledica akutnog ili hroničnog propterećenja mišića, anatomskog disbalansa, psiholoških faktora, poremećaja metabolizma (nedostatak vitamina C I B6).

Triger tačke mogu biti aktivne i tada odašilju bol u druge djelove tijela čak I primirovanju,ili latentne koj etakođe prouzrokujuprenesnu bol, ali samo kada se palpiraju ili pri naporu kada s mišić koji je zahvaćen njima aktivira.

IMTT metoda pored tretiranja samih triger tačaka bazirana je na pronalaženju uzroka njihovog nastajanja, povećanje fascijalne mobilnosti, opuštanje ali i analizu neuromišićne disfunkcije. Analiza I tretiranj e problema na ovaj način daje dugoročne rezultate u trtiranjuvašeg bola.