Fizikalna terapija je dio fizikalne medicine, ona koristi prirodne agense u liječenju i oporavku lakših i težih povreda ( uganuća, iščašenja, preloma, sportskih povreda), hroničnih stanje degenerativnih i reumatskih oboljenja, kod cervikalnog i lumbalnog sindroma, kao  i neuroloških stanja, pareza,paraliza i posledica moždanog udara. U našem sudiju u primjeni su različiti  fizikalni modaliteti  kao pomoćno  sredstva u rehabilitaciji.

 

-Elektroterapija ( TNS, diadinamičke struje, interferentne struje, galvanizacija, elektostimulacija).    

- Magnetoterapija

-Terapijski ultrazvuk

-Terapijski laser

- Krioterapija

-Termoterapija